podróże służbowe, bilety lotnicze, linie lotnicze

Uczestnictwo w lotniczych programach lojalnościowych nie jest nowym tematem. Zwykle każdy, kto często wybiera się podróże służbowe ma założoną swoją imienną „kartę stałego klienta” w liniach. Niezależnie od tego czy podróż jest prywatna czy służbowa na kartę naliczane są punkty, które później można wymienić na różne nagrody.

Najbardziej znanym indywidualnym programem lojalnościowym jest Miles&More. To program największego sojuszu lotniczego Star Alliance, do którego należy mi.in. LOT, Lufthansa, Air Canada, United, TAP Portugal, Scandinavian Airlines i inne. Za każdy przelot liniami lotniczymi należącymi do sojuszu naliczane są odpowiednio punkty w programie. Podobnie działają programy lojalnościowe pozostałych sojuszów lotniczych czyli One World i Sky Team. Niektóre linie lotnicze mają też swoje indywidualne programy lojalnościowe.

Programy lojalnościowe dla firm

Dbałość o własne przywileje każdego podróżującego jest w pełni naturalna i uzasadniona, natomiast niestety nie wszystkie firmy, w których podróże służbowe są często odbywane przez pracowników, korzystają ze specjalnych programów kierowanych przez linie lotnicze właśnie do firm. Praktycznie każda linia lotnicza poza programem lojalnościowym kierowanym do osób indywidualnych ma także program dedykowany dla firm, działający na bardzo podobnych zasadach.

Dla firm jest to bardzo dobra forma oszczędzania na podróżach służbowych poprzez wykorzystanie już raz wydanego budżetu w kolejne podróże. Uczestnictwo w danym programie nie absorbuje czasu, bo po dokonaniu krótkiej rejestracji, działa już praktycznie automatycznie, a przynosi liczne przywileje i pozwala na optymalizację budżetu przeznaczonego na podróże służbowe.

Cechy firmowych programów lojalnościowych

Najbardziej znanymi programami są na polskim rynku oczywiście programy LOT-u czyli tzw. LOT dla Firm (LdF) oraz Lufthansy (i innych linii partnerskich) Partner Plus Benefit. Są to programy skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw, a ich najważniejsze cechy i korzyści z nich płynące to:

  • uczestnictwo w programach lojalnościowych dla firm nie wyklucza możliwości zbierania punktów na kontach indywidualnych (w tych przypadkach Miles&More) – punkty za każdy lot naliczają się podwójnie,
  • uczestnictwo w programach dla firm jest bezpłatne i nie ma żadnych minimalnych progów wydatków na podróże służbowe ani liczby uczestników programu,
  • możliwość wymieniania punktów na cenne nagrody: upgrade, nagrody rzeczowe, pakiety weekendowe i inne,
  • punkty w programie naliczane są bez względu na sposób, w jaki bilet został zarezerwowany – bezpośrednio w liniach, przez stronę linii, w biurze podróży; wystarczy podać numer firmy w programie,
  • możliwość dodania do programu lotów, które były wykonane przed rejestracją do programu (zwykle 6 miesięcy wstecz),
  • punkty w programie są ważne 36 miesięcy, wygasają od najstarszych (w innych programach mogą być ważne krócej).

Najlepiej jeśli firma sama się zarejestruje do danego programu lojalnościowego i ustali jego administratora, który będzie miał pełen wgląd w odbywane loty, ilość punktów i będzie decydował o ich wykorzystaniu. Firmę może także zarejestrować w programie obsługujące ją biuro, natomiast zawsze warto, aby był wyznaczony ze strony firmy administrator, a biuro przy wystawianiu każdego biletu zaciąga dany przelot do programu firmowego. Należy też zwrócić uwagę, że w przypadku większości programów punkty naliczane są tylko za czyste loty danej linii (nie za tzw. codeshary).

Nagrody – jak wykorzystać punkty?

Najczęściej wykorzystywaną nagrodą w programach lojalnościowych dla firm jest podwyższenie klasy rezerwacyjnej z wykorzystaniem punktów, z klasy ekonomicznej do biznesu. Zwłaszcza w przypadku dalekich lotów często firmy z tej możliwości korzystają, nawet jeśli dany pracownik w ramach założonej polityki podróży nie ma prawa do podróżowania w klasie biznes, dzięki punktom w programie można mu tą klasę podwyższyć.

Uczestnictwo w programie daje też możliwość wstępów do business lunchów, bezpłatnych dodatkowych bagaży, zmiany nazwiska na bilecie. Często też linie oferują w ramach nagród pakiety weekendowe (przelot + hotel), którymi firma nagradza czy to pracownika czy kontrahenta. Wszystko to jest zależne od liczby punktów i tzw. statusu karty. W przypadku Lotu dla Firm na przykład funkcjonują 4 statusy dające różne przywileje: START, BLUE, SILVER i GOLD. Status taki w przypadku LOT-u jest ważny 12 miesięcy.

Warto zarejestrować firmę w programie

Jeżeli w ramach podróży służbowych odbywanych jest dużo lotów i firma chciałaby się starać w przyszłości o ustalenie stawek korporacyjnych dla siebie, wcześniejsze uczestnictwo w programach lojalnościowych jest dla linii lotniczych często podstawą do negocjacji takich stawek i zdecydowanie ułatwia cały proces. Na tej podstawie maja oni pełen wgląd w historię podróży w danej firmie, mogą ją łatwo skontrolować i ocenić potencjał, jaki firma prezentuje. Jeśli zatem firma ma plany rozwojowe, warto także i z tego powodu przystąpić do programu.

W sytuacji gdy firma nie ma skrupulatnie opracowanej polityki podróży, uczestnictwo w programach lojalnościowych to też wygodna forma kontrolowania wydatków i odbywanych lotów. Możliwość wykorzystania punktów chociażby na upgrade’y do wyższej klasy czy możliwość wstępu do saloników lotniskowych, to zwiększenie komfortu podróżujących pracowników, a co za tym idzie lepszy wizerunek firmy.

Uczestnictwo w programach lojalnościowych jest bardzo łatwą formą czerpania korzyści z odbywanych podróży biznesowych na wielu płaszczyznach, przy minimalnym zaangażowaniu. Warto zapoznać się z ich istnieniem i funkcjonowaniem (lub poprosić obsługujące firmę biuro o przedstawienie tych najbardziej optymalnych na podstawie odbywanych lotów), by uczynić kolejny krok do kompleksowego zarządzania podróżami służbowymi w swojej firmie.